Oorsprong

Resultaten

Bert

Inspiratie

Tips

Inspiratie

Leef vanuit passie

Het volgen van je hart is meer dan een kunst: het is een taak, een opdracht voor iedereen om dat te doen wat dicht bij je hart ligt. Van God hebben we niet voor niets talenten, passie, hartstocht, idealen en ons geweten gekregen. Wij zijn er verantwoordelijk voor om daar krachtig en zorgvuldig mee om te gaan. Er komt een moment in ieders leven dat ons wordt gevraagd om onze talenten, onze passie in te zetten in onze leefomgeving. Zorg dat je dan weet wat je moet doen. Het zijn de innerlijke krachten die ons sturen. Leef en volg je hart en God zal goed voor jou zijn. In dat vertrouwen mag je leven en kun je de juiste keuzes maken.

Mijn 4 kinderen

Wie is er nog onbewust met het milieu bezig, als je 4 fantastische kinderen hebt?

Sport

Uit ervaring weet ik dat mijn functioneren toeneemt naarmate de mentale inspanning op kantoor in evenwicht staat met fysieke inspanning door bijvoorbeeld sport. Dit heeft er toe geleid dat mijn sportieve activiteiten steeds uitdagender werden, totdat ik in 2007 de sportchallenge heb volbracht zie www.sportchallenge.nl .

Ontspanning

Zingen, dichten en yoga.

Enkele inspirerende gedichten.

passie

priemgetal

liefde

van het leven

intu´tie

Bert afscheid Vitae