Oorsprong

Resultaten

Bert

Inspiratie

Tips

Bert

Ik ben Bert Baan, geboren op 6 april 1972 in Deventer en opgegroeid in Rijssen, een klein stadje in Twente. Aan het eind van de HAVO kwam de studiekeuze. Het zou eigenlijk “informatica” worden, dat was eind jaren’80 erg in trek. Door diverse berichten in de krant over “zure regen”, “gaten in de ozonlaag” en vogels die met uitsterven bedreigd werden, veranderde mijn keuze. Zeker na een zondagse preek over rentmeesterschap: we hebben deze aarde in bruikleen, om haar na te laten aan onze kinderen. Ik wilde me inzetten voor een beter leefmilieu en besloot om Milieuchemie te gaan studeren in Deventer.

Na de studie ben ik gaan werken bij een adviesbureau in Rijssen. Zo heb ik gedurende 14 jaar bij diverse milieuadviesbureaus en aannemers gewerkt, van veldwerk tot milieukundig begeleider en van adviseur in-situ saneringen tot milieucoördinator bij de aanleg van de Hoge Snelheidslijn. Uiteindelijk zocht ik meer ruimte voor mijn idealen. Meer mogelijkheden om kennis over duurzaam saneren, maatschappelijk verantwoord leidinggeven over te brengen op een breder publiek. Via het detacheringbureau Vitae heb ik ruim 3,5 jaar bij de gemeente Hoogeveen als projectleider bodem gewerkt. Sinds september 2009 ben ik in Hoogeveen tevens projectleider duurzaam bouwen. Intussen heb ik binnen Hoogeveen noviteiten als 3D-planologie en WKO-toepassingen onder de aandacht kunnen brengen.

Klik hier voor een complete Curriculum Vitae.

Ik neem deel aan de klankbordgroep WKO Drenthe, de kennisgroep Zandgemeenten en de projectgroep Duurzaam Leiderschap binnen de organisatie Vitae.

Ik ben flexibel, open, professioneel, pas me snel aan maar blijf wel mezelf en voel me snel thuis. Ik ben beschikbaar voor kort maar krachtig advieswerk en langdurige detacheringklussen voor:

- Bodemonderzoek en –sanering;

- Getuigendeskundige onderzoek voor juristen en rechtbanken;

- Milieuadvies bij projectontwikkeling (onder andere ecologie, archeologie, water, bodem);

- Duurzaam bouwen;

En op termijn ook voor:

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen;

- Duurzaam inkopen en –aanbesteden;