Oorsprong

Resultaten

Bert

Inspiratie

Tips

Resultaten

Sorbisense

Sorbisense, een Deens bedrijf, is een leverancier van monsternamemateriaal voor langdurige grondwatermonsters. Met behulp van de SorbiCells kun je de gemiddelde concentratie van verontreinigende stoffen in water meten. Door slim gebruik te maken van natuurlijke waterdruk kan over een periode van 1 dag tot enkele maanden gemeten worden. Toepasbaar voor grondwatermonitoringen, oppervlaktewaterbemonsteringen en afvalwatercontrole (drains).

Als vertegenwoordiger voor Sorbisense in Nederland heb ik diverse presentaties gegeven aan adviesbureaus en overheden. Zo help ik een Deens bedrijf met het verkrijgen van vaste voet op Nederlandse bodem door de SorbiCells op te nemen in de BRL-protocollen en geef bij diverse ingenieursbureaus advies over de toepasbaarheid van de nieuwe monsternametechniek.

Meer informatie: website Sorbisense: www.sorbisense.com

Klik hier voor de poster van het SKB.

Nominatie SIKBeker

Het Stationsgebied in Hoogeveen kende diverse belanghebbenden, met allemaal verschillende ideeŽn over de aanpak van de bodemverontreiniging en de andere milieuproblemen. Door intensief samen te werken met de terreineigenaren, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars en omwonenden, is een zwaar vervuild industrieterrein herontwikkeld tot een groene kantoor- en woonlocatie. Het SIKB heeft dit project gewaardeerd met een nominatie voor de SIKBeker 2009. Bert Baan was in de periode 2006 tot en met 2010 projectleider bodem bij de gemeente Hoogeveen, met als speciale taak het oplossen van de milieuproblematiek op het Stationsgebied.

Duurzaam Bouwen in Hoogeveen

Momenteel ben ik bij de gemeente Hoogeveen projectleider Duurzaam Bouwen. Hoogeveen wil voor haar eigen gebouwen, maar ook voor nieuwbouw en verbouwingsprojecten van particulieren, industrie en woningbouwcorporaties regels stellen ten aanzien van duurzaam bouwen. Een opdracht naar mijn hart. Samen met een team van kennisdragers en betrokkenen binnen Hoogeveen, wordt een nieuw plan getrokken langs maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociale vernieuwingen in de woningbouw en duurzaam omgaan met energie en grondstoffen. De belangrijkste pijlers in dit werk zijn het creŽren van draagvlak door een collectief bewustzijn en doordat het onderwerp ďduurzaam bouwenĒ op unieke wijze losgekoppeld wordt van politieke richtingen.